en bild

Vårdfrågan med Linda, sjuksköterska i ASIH Järfälla

Linda arbetar i ASIH nära svårt sjuka personer och nära döden. Hon lyfter i sin medverkan i podden, Vårdfrågan ”Att arbeta med döden” på ett föredömligt sätt fram arbetsglädjen och det svåra med att jobba nära döden.

Linda samtalar med värme och positivitet om sin vardag med att möta patienter och närstående. En vardag där kollegorna betyder mycket för att orka och reflektera.