en bild

Jobba i Palliativ vård

Har du hört om palliativ vård? Vad är det, hur jobbar man palliativt och framför allt hur känns det? Kanske känns det främmande och långt borta att jobba med svårt sjuka, i livets slutskede?

Nyckelordet är ”personcentrerad vård” . Allt personalen gör går ut på att hjälpa patienterna att ha en så bra sista tid som möjligt, uppfylla de önskningar som är möjliga och förbereda sig för att lämna den här världen. Vid inskrivningen görs en individuell vårdplan utifrån vad varje patient berättar.

– Med hjälp av den kommer människan bakom sjukdomen fram. Det hjälper oss att skapa en dialog med patienten och involvera dem och deras anhöriga i vården, säger sjuksköterskan Monica Zajdel.

– Vår vård utgår från hela människan: fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. Vi fokuserar på vad som är viktigt för personen i den aktuella tillvaron. Det kan vara att kunna duscha själv, att orka umgås med familj, få åka hem på permission. Poängen är att de ska kunna behålla sin integritet och självbild till slutet.

Det innebär att de inte kan väja för de svåra frågorna: Var vill du tillbringa din sista tid? Vem vill du ska föra din talan när du inte längre kan göra det själv? Personalen försöker också uppfylla små enkla saker, till exempel tog en av dem hit sin egen hund till en patient som älskade hundar. En musiker fick hjälp att komma iväg på en konsert.

– En patient älskade att sitta i sin fåtölj och läsa med en liten whiskey bredvid sig. Då fick han det, det var hans livskvalitet.

Patienten kommer först, och därefter de anhöriga. Särskilt barnen.

– Minderåriga känner vi extra ansvar för. Vi jobbar för att de ska få vara delaktiga.

– Barns fantasier är ofta värre än verkligheten och de skuldbelägger ofta sig själva. Ibland tror de att de är ensamma om att bära den stora hemligheten. Att det bara är de som vet att den sjuke ska dö – eftersom vuxna kan låtsas som ingenting för att skydda dem. Det är en tung börda för barn. Därför är lokalerna anpassade för att barn ska kunna vara där, kuratorerna har också en mer aktiv del i att stötta barn till patienter, säger Linda Siberg.

Blocks

Hör våra vardagshjältar som arbetar på en palliativ avdelningen

Praktikertjänst N.Ä.R.A. AB:s mål är att patienten alltid ska erhålla vård av högsta kvalitet. Vill du vara med och ytterligare utveckla vårdkvaliteten i ett företag i framkant?

Vill du bli vår kollega?