Akutsjukvård med lite mer tid för patienten!

Att arbeta inom geriatriken innebär en hel del arbete som kan ses som akutmedicin, med medicinteknisk utrustning och annan avancerad vård men även det patientnära arbetet med tid för det lilla extra.

Vi har nu startat upp projektet med en geriatrisk akutvårdsavdelning - GAVA både på Dalengeriatriken och Handengeriatriken. Där skall vi ta emot och bedöma patienter som kommer direkt från hemmet och då ha möjlighet till extra övervakning.

Vi sjuksköterskor arbetar 37h/v blandad dag, kvälls och helgtjänstgöring. Vi arbetar i team med undersköterskor, läkare och paramedicin och arbetar efter konceptet Patientnärmre vård  där personcentrerad vård sätter individen i fokus. En samordningssjuksköterska håller i utskrivningsplaneringen, kallar till vårdplaneringen och är även den som genomför den.

Vi arbetar inte bara utan har även kul tillsammans. Varje fredag har vi gemensam fredagsfrukost där mycket skratt och sprudlande diskussioner pågår. En självklarhet är att vi stöttar och hjälper varandra i alla situationer.

Vi har fri sjukvård och ett friskvårdsbidrag. En kompetensutvecklingsmodell för sjuksköterskor finns framtagen för att kunna ta tillvara just din kompetens och vilja till personlig utveckling.

I och med förändring av vår verksamhet står vi inför ett stort utvecklings- och förändringsarbete för att möta framtidens geriatriska vård. Hänger du med på vår resa?

Läs mer om oss och våra enheter

Med vänliga hälsningar