en bild

Psykosocial mottagning Barn och Ungdom

Vi vänder oss till barn eller ungdomar mellan 0 - 17 år och deras föräldrar.

Det kan vara att barnet har ett utagerande beteende, olika former av ångest, eller påverkan av en svår livssituation etc. Det vill säga en mängd olika saker som har en psykosocial orsak.

Vi kan då göra en bedömning, ge rådgivning, stöd eller påbörja en behandling. Vi tillhandahåller då den typ av stöd eller behandling som inte täcks in i det uppdrag som barnavårdscentralen, skolan eller ungdomsmottagningarna har.

 

Om en kroppslig bedömning behövs ska det göras av den läkare där patienten är listad men vi hjälper givetvis till med kontakten. Ser vi efter en bedömning att patienten behöver remitteras hjälper vi till med det.

På vår mottagning görs de olika insatserna av KBT-psykologer med barnkompetens.

Insatserna ges individuellt eller i grupp eller som föräldrarstöd. I de allra flesta fall kommer föräldrar/vårdnadshavare var delaktiga i insatserna. Föräldrar och vårdnadshavare ska vara informerade och samtycka till vård.

 

För att söka till den psykosociala barn- och ungdomsmottagningen finns inget krav på listning på hos oss på Rudans Vårdcentral utan man är fortsatt listad på sin vanliga vårdcentral.

Blocks

Boka tid Rudans Vårdcentral

Drop-in-tider bokas via telefon from 2020-03-16 och tillsvidare.
08 606 4050
Måndag - Fredag 08:00-17:00

Klicka här