Vi som jobbar här

Det är det här gänget du träffar när du kommer till mottagningen.

Thomas Åsum

Tandläkare

Utbildad vid Odontologiska fakulteten i Göteborg. Examen 1985
Dawson-utbildad tandläkare

Elham Salem

Tandläkare

Utbildad vid Odontologiska fakulteten i Göteborg. Examen 2012

Susanne Fris Åsum

Tandsköterska/Tandhygienist

Utbildad vid Odontologiska fakulteten i Göteborg och vid Karlstads Universitet. Tandsköterskeexamen 1977, Tandhygienistexamen 2003

Mariella Lernbom

Tandsköterska/Tandhygienist

Utbildad vid Odontologiska fakulteten i Göteborg. Tandsköterskeexamen 1999, Tandhygienistexamen 2002

Marie-Louise Göransson

Tandhygienist

Utbildad vid Odontologiska fakulteten i Göteborg. Tandhygienistexamen 2006

Cindy Erneljung

Tandsköterska

Tandsköterskeexamen 2015