en bild

Remittera till Psykolog Barn och Ungdom

Mottagningen vänder sig till barn eller ungdomar mellan 0 - 17 år och deras föräldrar enligt uppdraget Psykisk Ohälsa för Barn och Ungdom.

Uppdrag Ohälsa Barn och Ungdom

Rudans vårdcentral, barn- och ungdomsmottagningen är en av flera vårdcentraler inom Region Stockholm som har ett särskilt uppdrag att ta emot barn och föräldrar till barn som mår psykiskt dåligt, men där bekymren inte vuxit sig alltför stora. Inget krav på listning.

För remittenter skickas remiss till Rudans Psykosociala Enhet per brev eller elektroniskt genom Take Care.