en bild

Remittera till Rudans Rehab

För att bli patient hos oss krävs ingen remiss förutom till Rudans Neuroteam.

Rudans Neuroteam uppdrag omfattar:

  • patienter som är ny- och återinsjuknad i stroke, inkl transitorisk ischemisk attack (TIA)
  • patienter med annan förvärvad hjärnskada eller neurologisk sjukdom som remitteras från slutenvård eller av specialistläkare i rehabiliteringsmedicin eller neurologi i samråd med neuroteamet bedöms vara i behov av neuroteamets specifika kompetens.

 

Rudans Rehabs Neuroteam hittar du på Handens sjukhus består av arbetsterapeut, sjukgymnast, logoped och kurator. Vid behov samarbetar vi även med neuropsykolog och dietist.

Vi vänder oss till patienter som har behov av fortsatt rehabilitering efter sjukhusvård. Välkommen att remittera patienter till oss för en smidig hantering och ett gott resultat!

Läs mer om oss