en bild

Våra geriatriska kliniker

Dalengeriatriken och Handengeriatriken har ett nära samarbete med ett direktintag dygnet runt via bakjouren på respektive verksamhet.

Kontakt med oss inför remittering

Är du remittent på Vårdcentral, Ambulans, SÄBO-läkare, Närakut/Akutmottagning, Akutsjukhus, annan vårdavdelning så kontakta gärna våra bakjourer för konsultation.

Remissförfarande genom journalsystemet Take Care

I Konsultationsärende väljs mottagare:

  • Dalengeriatriken, Intaget
  • HandenGer avd 1 Medicin
  • HandenGer avd 3 Rehab


Vid annat journalsystem än Take Care faxas remiss och journalkopior med aktuellt omvårdnadsstatus, senaste lab-svar och aktuell läkemedelslista/APO-doslista/Warankort etc.

Remitterande enhet ansvarar för:

  • Patient och anhöriga informeras om inläggning
  • Telefonnummer till kontaktperson på remitterande enhet finns på remissen
  • Anhöriguppgifter finns i journalen eller remissen
  • Bokning av transport och tid enligt överenskommelse
  • Överrapportering till vårdavdelningen med information om ev smitta, omvårdnadsbehov, behov av lift, tryckavlastande madrass, enkelsal, syrgas, såromläggning etc.

 

Patienten behöver ha med sig:

  • Legitimation, hemnycklar, inneskor och kläder inför utskrivning.
  • Särskilda läkemedel, t ex ögondroppar, inhalationspreparat, licenspreparat etc