en bild

Uppdrag till Basal hemsjukvård

Kvällar, nätter och helger samt röda dagar.

Vi tar emot remisser/konsultationsärenden via Take Care. Du hittar oss där som Basal HSV, PTJ Västerort och Basal HSV, PTJ Nordväst.

För vårdgivare som ej är anslutna till Take Care tar vi även fortsättningsvis emot remisser/anmälan via fax till våra olika kontor.

För att kunna ta hand om uppdragen krävs att:

Anmälan av kvällsärenden tas emot senast kl. 14.00 dagligen vardagar.

Planerade dagärenden inför helger senast torsdagar kl 14.00.

Akuta ärenden anmäls via TakeCare eller fax och följs upp med telefonsamtal vardagar.

Under jourtid utför våra sjuksköterskor bedömningar på begäran från 1177 - Vårdguiden och SOS-alarm.