Remittera till ASIH Syd

Våra områden är i södra länet innefattar Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nynäshamn, Södertälje och Tyresö. Område 1 och 3 enligt HSN - Belport.

  • När patienten valt enhet som vårdgivare, behöver vi en remiss för att säkerställa att kriterierna för vårt uppdrag uppfylls.
  • För att underlätta remittering och bedömning finns konsultationsremisser i Take Care för Avancerad sjukvård i hemmet respektive Specialiserad palliativ slutenvård.
  • Det går naturligtvis även att skriva pappersremiss och faxa den till oss. Vi tar emot remisser veckans alla dagar mellan 8.00-17.00 och besvarar inkommen remiss inom 4 timmar.
  • Ring oss gärna till oss på respektive enhet eller via växel 08-606 4100
  • Palliativa avdelningen Handen 08-606 40 02 om du har frågor.

 

Remiss skickas enklast till oss i Take Care. Om ni inte har tillgång till Take Care går det också bra att faxa remiss till: 08-606 41 70 Palliativa avdelningen Handen.

För frågor kring ovanstående så finns samordnare vardagar mellan 08.00 och 16.00 på respektive enhets telefon.

Blocks

KONTAKT ASIH/SPSV Södra

Remissansvarig sjuksköterska 08-00-17.00

Enheter Telefonnummer Faxnummer
ASIH Botkyrka 08 606 40 63 08 606 40 65
ASIH Haninge Västra 08 606 41 24  08 606 41 70
ASIH Haninge Östra 08 606 40 04 08 606 41 70
ASIH Huddinge 08 606 40 63  08 606 40 65
ASIH Nynäshamn 08 520 108 01  08 520 108 06
ASIH Södertälje 08 550 179 01 08 550 179 02
ASIH Tyresö 08 409 381 16 08 447 70 14