en bild

Remittera till ASIH

Våra ASIH - enheter är placerade i hela Stockholms län från Nynäshamn och Södertälje i syd till Täby och Upplands Väsby i norr.

Fler kan och kommer att vårdas hemma


Vi arbetar i multiprofessionella team där det ingår läkare, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, dietister och undersköterskor.

Avancerad sjukvård i hemmet (ASIH) är ett komplement eller alternativ till slutenvård när den basala hemsjukvården inte räcker till. En förutsättning för vård inom ASIH är att inte bara patienten, utan också de närstående, i patientens hushåll accepterar vårdformen.