en bild

Rudans Rehab Handen

Ansvarsfull rehabilitering - med gott resultat.

Rehabilitering för alla

Vi är en rehabiliteringsenhet inom primärvården.
Till oss kan alla komma som har behov av rehabilitering efter sjukdom eller skada, oavsett ålder.

Vår stora erfarenhet av att arbeta med äldre och sköra människor har skapat en kultur av ansvarstagande och helhetssyn hos oss. Det betyder också att vi har en gedigen medicinsk kompetens som gör din rehabilitering säker och effektiv.

För oss är det viktigt med ett personligt och respektfullt bemötande och som involverar dig som patient i planeringen och besluten kring din rehabilitering. Din delaktighet är viktig för resultatet.

Vi har ett nära samarbete med både geriatrisk slutenvård och vårdcentral där vi kan ha en obruten vårdkedja. Samverkan ger smidiga övergångar mellan olika led i vårdkedjan. Det ger trygghet för dig om du behöver det.

Vi har redan idag en bred kompetens inom rehabilitering, men vi vill ständigt bli bättre. Nyfikenheten driver oss att fortsätta att utvecklas. Inom rehabverksamhet finns det spännande möjligheter. Ett exempel på en lite nyare metod som vi erbjuder är medicinsk yoga.

Här arbetar fysioterapeuter, arbetsterapeuter, logoped, kiropraktor, kurator och dietist med rehabilitering anpassad efter dina behov.