en bild

Rudans Hemrehab

Hemrehabteamet vänder sig till dig som behöver hjälp med rehabilitering och träning för att bibehålla eller förbättra funktions- och aktivitetsförmåga efter skada och/eller sjukdom. En förutsättning för hemrehabilitering är att du själv önskar detta.

Målet är att underlätta i vardagen så att du kan leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt.

Hemrehab innebär:

  • Att vi stödjer dig i rehabilitering och träning för att du ska kunna återfå eller bibehålla din funktions- och aktivitietsförmåga

  • Att vi gör bedömningar av din hemmiljö, t ex för att underlätta framkomlighet och se över förflyttningar och problem i vardagens sysslor/aktiviteter.

  • Att vi kompenserar med hjälpmedel för att underlätta både kroppsliga svårigheter och/eller eventuella minnesproblem.

  • Att vår dietist kan ge kostråd och/eller näringsstöd.

Hemrehabilitering är kostnadsfritt och du behöver inte någon remiss för att komma i kontakt med oss. I teamet ingår fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut och dietist.

Tillsammans sätter vi upp mål för din rehabilitering och planerar åtgärder utifrån målen t ex hur ofta sjukgymnast och arbetsterapeut behöver komma och vad du behöver träna.

Rehabiliteringen pågår under en begränsad period.

Informationsfolder Rudans Hemrehab

RELATERAD INFORMATION

Klicka här