en bild

Palliativa avdelningen Löwet

Trygghet, värdighet och symtomlindring.

Palliativa avdelningen Löwet

Information kring Corona

Vi har för närvarande besöksförbud på våra palliativa vårdavdelningar.  Detta beslut är taget med hänvisning till att skydda våra patienter. Vi ber därför er ringa respektive avdelningen för mer information och i samråd med dem fatta adekvata beslut kring situationen. 

We have a general stop for visiting our patients in the wards. Please call the ward for more information. You can find medical advises in other languages on the webbsite 1177.se. You can also call 08 123 680 00

För mer information / for more information 1177.se

Palliativa avdelningen Löwet

Löwenströmsväg 2, 194 45 Upplands-Väsby,
08 586 21 036

Klicka här

Studenter är en del av vården

Under tiden du vårdas eller är inskriven hos oss kan du också komma att träffa de studenter som har sina verksamhetsförlagda utbildning hos oss.

Klicka här