en bild

Palliativa avdelningen Lidingö

Kunnig och engagerad omsorg i livets slutskede.

Palliativa avdelningen Lidingö

Information kring Corona

Vi har för närvarande besöksförbud på våra palliativa vårdavdelningar.  Detta beslut är taget med hänvisning till att skydda våra patienter. Vi ber därför er ringa respektive avdelningen för mer information och i samråd med dem fatta adekvata beslut kring situationen. 

We have a general stop for visiting our patients in the wards. Please call the ward for more information. You can find medical advises in other languages on the webbsite 1177.se. You can also call 08 123 680 00

För mer information / for more information 1177.se

Palliativa avdelningen Lidingö

Palliativa avdelningen Lidingö, Högsätravägen 4A, 181 58 Lidingö

08 409 38 114

Kontakta oss/hitta till oss

Palliativa avdelningen Lidingö

Palliativa avdelningen Lidingö ger både tillgänglighet och omsorg på Lidingö, nära naturen men även nära Stockholm. Vår avdelning finns i nyrenoverade lokaler centralt beläget på Högsätravägen där även vårt ASIH-team utgår från. Hit kan man remitteras från ASIH, Avancerad sjukvård i hemmet eller från akutsjukhus i Stockholms län.

På avdelningen finns ett flertal enkelrum men även dubbelrum där du kan få dela rum med en medpatient. Här finns ett stort mat- och sällskapsrum med närhet till uteplats. Det finns även fina utrymmen för anhöriga. Avdelningen har fria besökstider.

Vår uppgift är att göra patientens tid hos oss så trygg, värdig och symtomfri som möjligt.

Vi utför kvalificerad omvårdnad med hög medicinsk kompetens. Vår ambition är att möta våra patienters individuella önskemål och att vara ett närvarande och starkt stöd, både för patienter och anhöriga.

Hos oss arbetar läkare, sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator och dietist som ett team.

Vår palliativa avdelning tar emot patienter från hela Stockholms län.

Studenter är en del av vården

Under tiden du vårdas eller är inskriven hos oss kan du också komma att träffa de studenter som har sina verksamhetsförlagda utbildning hos oss.

Klicka här