en bild

Palliativ vård

Palliativ vård

När livet tar en annan riktning blir patientens önskemål och villkor en viktig del av vårdplaneringen. Vi finns på flera platser i Stockholm.

Palliativ betyder lindrande och målet med palliativ vård är att göra den sista tiden i livet så bra och smärtfri som möjligt, ur fysiskt, psykiskt, socialt och andligt/existentiellt perspektiv.

För våra palliativa patienter erbjuder vi både ASIH och vårdavdelning, som det smidigt går att förflytta sig mellan beroende på hur sjukdomen och symtomen utvecklar sig. Inom Stockholms läns landsting har vi tretton ASIH-team och tre palliativa vårdavdelningar. På palliativa vårdavdelningen Handen, palliativa vårdavdelningen Lidingö och palliativa vårdavdelningen Löwet är specialiserade för att kunna ge en högkvalitativ vård.

Den personal som arbetar med våra palliativa patienter är specialiserade på symtomlindring och miljön på de palliativa avdelningarna är skräddarsydd för att patienter och anhöriga ska kunna tillbringa den sista tiden tillsammans under så goda former som möjligt.

Våra patienters välbefinnande är det viktigaste i vårt arbete. Vi är noga med att möta varje individ på dennes villkor. Vi kallar det för personcentrerad vård och arbetar efter en tydlig modell för detta.

Vi är HBTQ-certifierade

Verksamheterna inom Praktikertjänst N.Ä.R.A. har genomgått utbildningsprocessen för certifiering och arbetar för att kontinuerligt upprätthålla våra medarbetares kompetens. Frågorna som vi som vårdgivare vill vara att med och driva, mot diskriminering och för mångfald, är lika aktuella var man än har sin arbetsplats inom bolaget.

Klicka här