Verksamhetsförlagd utbildning - VFU

Välkommen att lägga din verksamhetsförlagda utbildning hos oss.

Våra medarbetare drivs av ett stort engagemang, hög delaktighet och delar våra värderingar tillgänglighet, respekt, ansvar, kompetens, omtanke.

Här hittar du information om oss och saker du behöver veta om du väljer att ha din VFU- (verksamhetsförlagd utbildning)/ APL- (arbetsförlagt lärande) respektive LIA- (lärande i arbete) placering hos oss.

Det är viktigt för oss att du ska få ut det bästa av din VFU/APL/LIA-placering, därför strävar vi efter att arbeta problemorienterat och som student/elev förväntas du att ta eget ansvar för ditt lärande genom ett aktivt deltagande och i dialog med patient, närstående och vårdteamet.

Placering möjliggör träning av praktiska färdigheter och teoretisk reflektion i vårdmiljö. Genom professionell handledning förbereds/introduceras du därmed i din kommande yrkesroll.

Du som student kommer att ha en huvudhandledare samt handledas av en eller flera handledare under en och samma VFU-period.

Ditt ansvar:

  • att du tar med dig din legitimation och E-tjänstekort för studerande samt har tillgång till PIN- och PUK-koder.
  • att du utfört e-utbildningen Vårdhygien.
  • att du vid sjukdom/frånvaro meddelar enheten där du är genomför din verksamhetsförlagda utbildning.
  • att du respekterar de policys och riktlinjer som finns på enheten.

 

Praktisk information


Våra olika enheter/avdelningar har som du förstår olika utformning men tillgång till Kyl/frys och mikro finns alltid för medhavd mat i anslutning till personalutrymme. Vi bjuder på kaffe/te men ta gärna med frukostmacka. På fredagar alterinativt annan för enheten bestämd dag bjuder vi på frukost.

Ta med arbetsskor och hänglås. Personalparkering finns på många av våra enheter men tillstånd krävs. Meddela gärna därför oss i förväg om du väljer att köra bil till din verksamhetsförlagda utbildning.

Ett preliminärt schema kommer att skickas cirka 2 veckor innan din vfu-period börjar hos oss.

Hör av dig till din handledare/enhet om du har frågor eller om du har något som vi behöver veta innan du börjar.

Blocks

Vi vill gärna ha synpunkter och förslag från dig som haft din verksamhetsförlagda utbildning hos oss.

Här hittar du enkäten