en bild

PTP-Psykolog till minnesmottagning Stockholm

Information om arbetsplatsen

Minnesmottagningarna ligger på Handens och Dalens sjukhus och genomför ca 300 respektive 600 utredningar per år av personer som är 65+. Mottagningarna består av ett team med sjuksköterskor, undersköterska, läkare, arbetsterapeut, medicinsk sekreterare och psykolog. Totalt blir ni fem psykologer på båda mottagningarna varav två PTP med möjlighet till gemensamma träffar.

Vi arbetar evidensbaserat efter de nationella riktlinjerna för vård och omsorg vid demens samt i enlighet med regionala vårdprogram. Vi är en specialistenhet som har hög kvalité på våra utredningar och nöjda patienter och medarbetare. Mottagningen präglas av ett gott teamarbete och hög kompetens.

Vi genomför även närståendekurser, föreläsningar inom området demens och bemötande samt samverkar med kommun och primärvård för att skapa en så bra vårdkedja som möjligt för våra patienter.

Vi försöker även arbeta nära forskningen och ingår ibland i olika studier där man har möjlighet att medverka. Det finns även ett brett nätverkande mellan psykologer och minnesmottagningar i regionen som man uppmuntras deltaga i utöver det PTP-nätverk som finns i regionen.

Adress:
Åstorpsringen 6, Enskededalen

Arbetsuppgifter

Som PTP-Psykolog på minnesmottagning är din arbetsuppgift främst att genomföra neuropsykologiska undersökningar med frågeställningen demenssjukdom. Du ska även redovisa dina utredningar på ronder och i slutändan uttala dig gällande den kognitiva funktionsnivån. Även återkoppling till patient och närstående samt utbildning ingår i uppdraget. I vissa fall kommer även stödjande samtal att bli aktuellt.

Du kommer även få anordna utbildningsinsatser gentemot personal och patienter/närstående samt ha möjlighet att handleda annan vårdpersonal i kognitiva sjukdomar. Det finns även möjlighet att arbeta med samverkan och enskilt arbete.

Arbetet lämnar också utrymme för egna initiativ och intressen gällande fördjupning och arbetsuppgifter då vi ständigt jobbar med förbättring och försöker ta till oss nya idéer.

Kvalifikationer

Examen från psykologprogrammet.
Intresse för och/eller erfarenhet av neuropsykologiska testningar är en merit.

Personliga egenskaper

Du bör vara flexibel, ansvarstagande och ha god samarbetsförmåga.

Tillbaka till Lediga tjänster