Synpunkter och förbättringsförslag

Hjälp oss bli bättre! Som kundombud på Praktikertjänst N.Ä.R.A. vill vi kunna svara på frågor som är viktiga för just dig oavsett om du är patient, närstående, vårdgivare eller remittent!

Kundombudets uppgift är att lyssna och se till att du får svar från den som är ansvarig. Dina frågor och synpunkter, ris och ros samt eventuella förbättringsförslag är viktiga för oss.  Tack för din åsikt, den är viktig i vårt förbättringsarbete!

Blocks

Kontakta oss!

Jag vill framföra
Typ av vård som jag vill framföra tankar om
Vill du bli kontaktad?