Registrering i nationella kvalitetsregister

Vi som vårdgivare är skyldiga att rapportera uppgifter till nationella kvalitetsregister. Det finns inget krav på att du som patient måste samtycka för att bli registrerad, men som patient har du rätt att bli informerad om vilka register vi registrerar data i. Du kan välja om du vill eller inte vill delta.

Du har rätt att när som helst få veta vilka uppgifter som finns i registret, vem som haft tillgång till dem och om du så önskar få uppgifterna raderade ur registren. I dessa fall ska du vända dig till respektive register. För att veta vilka kvalitetsregister vi rapporterar till vänd dig till den enhet du vårdats eller behandlats på.

Tänk på att för din egen säkerhet aldrig ange dina personuppgifter då vi inte kan garantera sekretess via e-post.

Blocks

Amputations och protesregistret

Ortopedtekniskt Centrum, Universitetssjukhuset i Lund

S:t Laurentiigatan 2, 222 21 Lund 

E-post: info@swedeamp.com

www.swedeamp.com

Svenska Demensregistret

Ger klin FoUU, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge

Novum plan 5, 141 86 Stockholm

08 585 897 83 

E-post: svedem@karolinska.se

www.svedem.se