Vi är en HBTQ-certifierad verksamhet

Vi vill vi ge alla ett bra bemötande oavsett vilken bakgrund hen har.

Praktikertjänst N.Ä.R.A. arbetar för att motverka alla former av diskriminering och kränkande särbehandling. Vi ska främja att våra arbetsplatser uppnår pluralism och mångfald bland våra medarbetare.

Inom Praktikertjänst N.Ä.R.A. ska alla ha möjlighet att känna sitt unika värde oavsett etnisk bakgrund, kön, sexuell läggning, könsidentitet/könsuttryck, trosuppfattning, ålder eller funktionshinder.

Hos oss ska ingen känna sig diskriminerad. Mångfald och jämställdhet är prioriterade områden i alla processer – såväl inom personalområdet som i möte med patienter ute i vården.

För oss har det varit viktigt att HBTQ-certifiera oss för att bättre förstå vilka normer och värderingar vi behöver tänka på för att alla ska känna sig välkomna och inkluderade.

Verksamheterna inom Praktikertjänst N.Ä.R.A. har genomgått utbildningsprocessen för certifiering och arbetar för att kontinuerligt upprätthålla våra medarbetares kompetens. Frågorna som vi som vårdgivare vill vara att med och driva, mot diskriminering och för mångfald, är lika aktuella var man än har sin arbetsplats inom bolaget.

Blocks

Vad är en HBTQ-certifiering?

Att genomföra en hbtq-certifiering är ett strukturerat och målmedvetet sätt att arbeta för den verksamhet som vill skapa förutsättningar för att ha ett respektfullt bemötande av alla medarbetare,  patienter och närstående oavsett bakgrund.

Det här arbetet ger ringar på vattnet i det allmänna bemötandet. Dessutom får verksamheten relevant faktafördjupning om normers konsekvenser för just hbtq-personer.

(RFSL, Tio frågor och svar om hbtcertifiering).