en bild

Vi tar ansvar för att specialistsjuksköterskans kompetens tas tillvara!

Vi arbetar enligt vår kompetensmodell för sjuksköterskor som innebär tydliga karriärvägar, tid för kompetensutveckling och reflektion, samt tid för förfogande för balans mellan arbete och fritid.

Som nylegitimerad sjuksköterska genomför du ett år med fokus på att skapa trygghet i din roll. Du får bland annat strukturerat stöd i din första tid som sjuksköterska och utbildningar som syftar till att stärka din roll som arbetsledare.

Våra mer seniora sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor förväntas på olika sätt bidra till utveckling av verksamheten, men även ta ansvar för handledning, reflektion och vara mentor/coach för mer juniora kollegor.

Du kan till exempel också vara projektledare, genomföra specialuppdrag inom verksamheten eller genomföra föreläsningar inom och utanför vårt bolag. Vi erbjuder rörlighet inom samtliga verksamheter inom vårt bolag, som en del av din kompetensutveckling och för att andra verksamheter ska få ta del av din specialistkunskap. 

Under året kommer vi även utarbeta kompetensplaner för andra yrkesprofessioner inom bolaget.

Vi hoppas att du vill börja hos oss, så att vi tillsammans kan utveckla framtidens Hälso- och sjukvård!