en bild

Att arbeta i Aleris Närsjukvård fd Praktikertjänst N.Ä.R.A.

Vårt mål är att patienten alltid ska erhålla vård av högsta kvalitet. Vill du vara med och ytterligare utveckla vårdkvaliteten i ett företag i framkant?

Att arbeta i Aleris Närsjukvård fd Praktikertjänst N.Ä.R.A.

Du ska känna dig trygg och välkommen till din nya arbetsplats! Vi tror att en viktig faktor för att du ska känna så och för att bli bäst på kvalitet inom vården är en bra introduktion.

Läs mer om vårt introduktionsprogram

Vi arbetar med vår framtagna kompetensmodell, en kompetensplan för sjuksköterskor, som innebär tydliga karriärvägar, tid för kompetensutveckling och reflektion, samt tid för förfogande för balans mellan arbete och fritid.

Läs mer om vår strategi för kompetensutveckling

Medarbetare i centrum!

Hos oss står medarbetaren och medarbetarskap i centrum. Det innebär att varje medarbetare har ett ansvar för sin egen, enhetens och företagets framgång. Vi har en förväntan att varje medarbetare delar med sin av sina kunskaper, sina idéer och bidrar till vår gemensamma utveckling.

Läs mer om vad det innebär för dig.

Ett gott medarbetarskap belönas på olika sätt. Förutom en god löneutveckling, eller andra sätt att visa uppskattning, ger vi möjlighet till utveckling i arbetet. Vi erbjuder också en rad mjuka parametrar som trygghet, sunda värdering och en god arbetsmiljö.

Här kan du läsa mer......

Vill du vara en del av vårt resursteam där du kan ta del av fördelarna att vara anställd men tillfällig vara en resursperson på den enhet som har behov, under en kortare eller längre period så är du välkommen att kontakta oss!

Läs mer om att bli en del av oss