en bild

Vår mål 2019 - 2020 är att certifieras utifrån Silviahemmets vårdfilosofi!

Vi har nu påbörjat utbildningsprocessen på Dalengeriatriken och Handengeriatriken mot en certifiering utifrån Silviahemmets vårdfilosofi. Den beräknas vara klar under våren 2020!

Vårt mål, en certifiering är att ytterligare förstärka helhetsperspektivet i vården av våra patienter med demenssjukdom eller konfusion.

Vårdfilosofin bygger på fyra hörnstenar:

Symtomkontroll/Personcentrerad vård
Teamarbete
Anhörigstöd
Kommunikation och relation

För att uppnå hög kvalitet i vård och omsorg har tre viktiga delar identifierats. Silviahemmets certifieringssystem fokuserar på dessa tre områden:

  • Utbildad personal
  • Gott ledarskap
  • Gemensam vårdfilosofi/syn- och arbetssätt

 

Det är ett sätt att stimulera alla våra medarbetare till kontinuerlig kompetensutveckling och regelbunden reflektion.

Vi ser alla fram emot dagen i vår, 2020 då vi får motta certifikatet!