en bild

Vård i livets slut - palliativ vård hos oss.

"Livskvalitet i livets slut är vårt uppdrag. Den ser väldigt olika ut för olika personer" säger ­enhetschef Linda Siberg.

  • Text PTJ Magasin 2018
  • Foto Praktikertjänst

Nyckelordet är ”personcentrerad vård” . Allt personalen gör går ut på att hjälpa patienterna att ha en så bra sista tid som möjligt, uppfylla de önskningar som är möjliga och förbereda sig för att lämna den här världen. Vid inskrivningen görs en individuell vårdplan utifrån vad varje patient berättar.

– Med hjälp av den kommer människan bakom sjukdomen fram. Det hjälper oss att skapa en dialog med patienten och involvera dem och deras anhöriga i vården, säger sjuksköterskan Monica Zajdel.

– Vår vård utgår från hela människan: fysiskt, psykiskt, socialt och existentiellt. Vi fokuserar på vad som är viktigt för personen i den aktuella tillvaron. Det kan vara att kunna duscha själv, att orka umgås med familj, få åka hem på permission. Poängen är att de ska kunna behålla sin integritet och självbild till slutet.

Det innebär att de inte kan väja för de svåra frågorna: Var vill du tillbringa din sista tid? Vem vill du ska föra din talan när du inte längre kan göra det själv? Personalen försöker också uppfylla små enkla saker, till exempel tog en av dem hit sin egen hund till en patient som älskade hundar. En musiker fick hjälp att komma iväg på en konsert.