en bild

Geriatrisk akutvårdsavdelning hos oss!

Akutgeriatriska vårdplatser där patienterna kan komma via direktintag från 1177 och ambulans.

Patienter som vårdas i hemmet med hjälp av ASIH eller primärvård bör om möjligt remitteras direkt till geriatrisk slutenvård. För att möjliggöra detta arbetar vi med geriatriska akutvårdplatser som tar emot patienter dygnet runt.

Bakgrund

En åldrande population medför ökat patientantal bland annat på akutmottagningarrunt om i Sverige, en trend som förväntas fortlöpa. Det finns siffror som visar på att äldre personer står för 12 - 24% av alla besökare till akutmottagningar. Mot den bakgrunden framträder ett behov av ökat direktintag från hemmet till andra vårdformer.

Geriatriska akutvårdsplatser, GAVA, inom ramen för Praktikertjänst N.Ä.R.A.  är geriatriska akutvårdssalar med specialistkompetens i akutgeriatrik inriktad på bedömning, utredning och behandling av patienter. Arbetet sker utifrån ett personcentrat bemötande med patients behov i centrum.

Våra GAVA-platser innebär ett säkrare omhändertagande och en högre utredningskapacitet. Direktintaget ökar då mottagande personal har hög kompetens i bedömning, utredning och behandling av akutgeriatriska patienter.

Syftet med platserna

Öka kapaciteten för direkt intag från hemmet för våra geriatriska patienter så de får ett snabbt omhändertagande på rätt vårdnivå.

Blocks