en bild

Direktintag geriatriken

Dalengeriatriken arbetar också med direktintag, där patienter kommer in direkt från hemmet utan att de behöver passera akutsjukhusen.

– Det sparar tid och utsätter inte patienten för onödiga inläggningar, säger Charlotte Julius, verksamhetschef för Dalengeriatriken.

Remittentinformation

Är du remittent på Vårdcentral, Ambulans (kontakt via telefon), Läkare på Vård- och omsorgsboende, Närakut/Akutmottagning, Akutsjukhus, annan vårdavdelning?

Våra vårdavdelningar har intagning dygnet runt, alla dagar. Om ni har en patient ni tror skulle kunna vara aktuell för inläggning hos oss ring då vår bakjour och konsultera. Vid icke brådskande fall där patienten behöver vård inom ett par dagar kan remiss istället skickas via TakeCare eller faxas till  Intaget Dalengeriatriken eller Handengeriatriken Avdelning 1 eller 3.
Det går även att kontrollera vårdplatstillgång hos oss genom att söka uppgifter på www.belport.se.

Blocks