Besök till Covid 19-patient i livets slut

Om du har närstående som vårdas hos oss och befinner sig i livets slut kan undantag från besöksförbudet ges. Du kan som närstående efter bedömning besöka personen men vi kan då endast tillåta en till två personer, ett samordnat besök och då endast vid ett tillfälle.

  • Ni måste som närstående vara väl informerade om smitt- och komplikationsrisker.
  • Vi avråder från besöket om ni tillhör riskgrupp för Covid 19.
  • Ni kan inte vid besöket ha pågående luftvägsbesvär.  
Ovanstående kan endast erbjudas om vi för verksamheten har tillgänglig adekvat skyddsutrustning för Covid 19.
 
Om tillgången är säkrad erbjuder vi genomgång av basala hygienrutiner, det vill säga handtvätt före och efter besöket, instruktion och hjälp med av- och påtagning av skyddsutrustningen för att minska smittorisken.
 
Vi följer direktiv och riktlinjer från Region Stockholm. 
 
imagew86ck.png