en bild

Minnesmottagningarna på Dalens och Handens sjukhus.

Minnesmottagningen är en specialistmottagning som utreder kognitiv störning av olika slag och, i förekommande fall, insätter behandling och rekommenderar åtgärder.

Minnesmottagningarna på Dalens och Handens sjukhus.

På våra Minnesmottagningar utför vi utökade utredningar på remiss från husläkare eller annan specialistläkare. Vi arbetar i multiprofessionella team där flera olika yrkeskategorier ingår, läkare, sjuksköterskor, neuropsykolog och arbetsterapeut, samtliga med specialkompetens inom demensområdet. Minnesmottagningen tar emot patienter över 65 år efter remiss från husläkare eller annan specialistkompetent läkare.

Minnesmottagning hos oss på Praktikertjänst N.Ä.R.A. AB hittar du på Dalens och Handens sjukhus. Vi är en del av den geriatriska vård som är avtalad med Hälso-och sjukvårdsförvaltningen i SLL. Vi tar även emot dig från andra delar av Stockholms läns landsting efter remiss från husläkare eller motsvarande. Tala med din vårdcentral.

Minnesmottagningen Dalengeriatriken

Vårt upptagningsområde är boende på Södermalm, Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck eller Farsta.

Läs mer om oss