en bild

Patient hos oss på Handengeriatriken

Patient hos oss på Handengeriatriken

Information kring Corona

Vi har för närvarande besöksförbud till våra vårdavdelningar.  Detta beslut är taget med hänvisning till att skydda våra patienter. Vi ber därför alla respektera besöksstoppet och ber dig ringa respektive avdelningen för mer information. 

We have a general stop for visiting our patients in the wards. Please call the ward for more information. You can find medical advises in other languages on the webbsite 1177.se. You can also call 08 123 680 00

För mer information / For more information 1177.se

Patient hos oss på Handengeriatriken

Vi är i huvudsak till för dig över 65 år men tar även emot yngre patienter med behov av geriatrisk kompetens och team. Våra vårdavdelningar finns på Handens sjukhus. Vi har ett direktintag via remiss från husläkare i hemmet, från akut, vårdcentral eller ambulans, dygnet runt.

Handengeriatriken erbjuder ett unikt vårdkoncept genom den helhetssyn på patienten som blir möjlig tack vare kombinationen av våra specialiserade slutenvårdsenheter och vår stora öppenvårdsverksamhet, även innefattande en vårdcentral.

Vi kan erbjuda patienterna en sammanhållen, trygg och obruten vårdkedja.

Handengeriatriken Akutmedicin

Våra allmängeriatriska avdelning 1 på Handengeriatriken tar företrädesvis patienter över 65 år och äldre. 

Vi arbetar i multiprofessionella team som består av läkare, sjuksköterska och undersköterska. I vårdteamet finns också arbetsterapeut, dietist, logoped, kurator och fysioterapeut.

GAVA - våra akutvårdplatser

På vårdavdelningen finns även ett antal akutgeriatriska vårdplatser där patienterna kan komma via direktintag via 1177 och ambulans. Det är patientr som kräver extra övervakning eller resurser som annars kräver vård via akutsjukhus.

Handengeriatriken Strokerehabilitering

Vi på avdelning 3 är specialiserade på att behandla äldre patienter som drabbats av stroke eller som fått fraktur av olika slag eller andra ortopediska åkommor.

Alla vardagliga aktiviteter på avdelningen ingår i rehabiliteringen. Den träning som du tar del av kan ske både individuellt och i grupp.

Studenter är en del av vården

Under tiden du vårdas eller är inskriven hos oss kan du också komma att träffa de studenter som har sina verksamhetsförlagda utbildning hos oss.

Klicka här