en bild

Välkommen till Dalengeriatriken.

Vi på Dalengeriatriken är specialiserade på att ge vård till äldre människor. Många av våra patienter har flera sjukdomar och funktionsnedsättningar.

Välkommen till Dalengeriatriken.

Information kring Corona

Vi har för närvarande besöksförbud till våra vårdavdelningar.  Detta beslut är taget med hänvisning till att skydda våra patienter. Vi ber därför alla respektera besöksstoppet och ber dig ringa respektive avdelningen för mer information. 

We have a general stop for visiting our patients in the wards. Please call the ward for more information. You can find medical advises in other languages on the webbsite 1177.se. You can also call 08 123 680 00

För mer information / For more information 1177.se

Patient hos oss på Dalengeriatriken

Du som kommer till oss kan till exempel ha drabbats av stroke, fraktur eller infektion. De flesta kommer till någon av våra fyra allmängeriatriska avdelningar, vår strokerehabilitering eller ortopedrehabilitering för behandling i slutenvård.

På avdelningarna kommer du även möta studenter som gör sin verksamhetsförlagda utbildning inom sin yrkesroll hos oss.

Våra patienters behov och förväntningar är ledstjärnan i vårt arbete. För att ständigt kunna utveckla oss, tillfrågas alla våra patienter mot slutet av vårdtiden om hur upplevelsen av vården och bemötandet varit.

Om det är någonting som du undrar över är du dock alltid välkommen att kontakta oss på avdelningen/mottagningen för vidare information.

Dalengeriatriken Allmängeriatrik

Våra allmängeriatriska avdelningar, 41, 42, 51, 52 och 82 på Dalengeriatriken tar företrädesvis patienter över 65 år och äldre.

Vi arbetar i multiprofessionella team som består av läkare, sjuksköterska och undersköterska. I vårdteamet finns också arbetsterapeut, dietist, logoped, kurator och fysioterapeut.

GAVA - våra akutvårdplatser

På vårdavdelningen finns även ett antal akutgeriatriska vårdplatser där patienterna kan komma via direktintag via 1177 och ambulans. Det är patientr som kräver extra övervakning eller resurser som annars kräver vård via akutsjukhus.

Dalengeriatriken Strokerehabilitering

Vi på avdelning 71 är specialiserade på att behandla äldre patienter som drabbats av stroke. Alla vardagliga aktiviteter på avdelningen ingår i rehabiliteringen. Den träning som du tar del av kan ske både individuellt och i grupp.

För att ge den bästa vård och rehabilitering arbetar vi i multiprofessionella team som består av läkare, sjuksköterska och undersköterska. I vårdteamet finns också arbetsterapeut, dietist, logoped, kurator, fysioterapeut och neuropsykolog.

 

Dalengeriatriken Ortopedrehabilitering

På avdelning 72 är vi specialister på att behandla äldre patienter som fått fraktur av olika slag eller andra ortopediska åkommor. Alla vardagliga aktiviteter på avdelningen ingår i din rehabilitering. Den träning som du får kan ske både individuellt och i grupp.

Minnesmottagningen Dalengeriatriken

Vårt upptagningsområde är boende på Södermalm, Enskede-Årsta-Vantör, Skarpnäck eller Farsta.

Läs mer om oss

Studenter är en del av vården

Under tiden du vårdas eller är inskriven hos oss kan du också komma att träffa de studenter som har sina verksamhetsförlagda utbildning hos oss.

Klicka här