en bild

Geriatrik

Välkommen till Praktikertjänst N.Ä.R.A.s Äldrevård. Dalengeriatriken och Handengeriatriken är våra två geriatriska kliniker med nära samarbete.

Geriatrik

Geriatrik är en egen specialitet med inriktning mot medicin och rehabilitering företrädesvis för personer 65 år och äldre. Vi erbjuder vård med patienten i fokus och stor vikt på engagemang för patientens delaktighet och sociala förmåga.

Vi har en god medicinsk kompetens närmast patienten bland annat genom att vi arbetar enligt konceptet Patientnärmre vård. Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster, dietist och logoped arbetar i team runt patienterna.

Ett kontinuerligt arbete med kompetensutvecklande utbildningar, kvalitetsarbete kring bland annat patientsäkerhet och patientens delaktighet gör att vi ständigt jobbar på att höja kvaliten, vidareutveckla vården och våra arbetssätt.

Att vara närstående till någon som vårdas hos oss

Ibland krävs ytterligare stöd och hjälp för att kunna möjliggöra återgång till hemmet alternativt flytt till ett annat boende för din närstående. Vid behov initierar avdelningen ett vårdplaneringsmöte tillsammans med kommunen för fortsatt vård, omvårdnad och stöd.

Om du är närstående till någon som vårdas hos oss är du alltid välkommen att kontakta den avdelning som din närstående vårdas/vårdades på.

Studenter är en del av vården

Under tiden du vårdas eller är inskriven hos oss kan du också komma att träffa de studenter som har sina verksamhetsförlagda utbildning hos oss.

Klicka här

Är du remittent på Vårdcentral, Ambulans (kontakt via telefon), Läkare på Vård- och omsorgsboende, Närakut/Akutmottagning, Akutsjukhus, annan vårdavdelning?

Våra vårdavdelningar har intagning dygnet runt, alla dagar. Om ni har en patient ni tror skulle kunna vara aktuell för inläggning hos oss ring då vår bakjour och konsultera.

Remittera till oss?

Vi är HBTQ-certifierade

Verksamheterna inom Praktikertjänst N.Ä.R.A. har genomgått utbildningsprocessen för certifiering och arbetar för att kontinuerligt upprätthålla våra medarbetares kompetens. Frågorna som vi som vårdgivare vill vara att med och driva, mot diskriminering och för mångfald, är lika aktuella var man än har sin arbetsplats inom bolaget.

Klicka här