en bild
en bild

Linda Siberg

Enhetschef Palliativa avdelningen Handen

08 128 6102

linda​.siberg​@ptj​.se

Jag arbetar mycket med delaktighet, tydlighet i vardagen likaså med att vara tillgänglig och lyhörd, engagerad i mitt uppdrag och i mina medarbetare. Även att skapa möjligheter att kunna utvecklas och att mina medarbetare känner sig sedda.

Vi arbetar med att tydliggöra mål och tillsammans i arbetsgruppen hitta arbetssätt och lösningar för att nå dessa mål, dvs delaktighet.

 Jag tror på lyhördhet och en öppen dörr. Jag tror också att mina medarbetare känner att jag precis som dem, känner meningsfullhet av att ge god vård vid livets slut."

 Linda anser att det är de viktigaste delarna i sitt arbete är att alla ska känna trygghet. Hon har alltid en öppen dörr om någon vill något.