en bild

Basal hemsjukvård

Västerort och Nordväst

Basal hemsjukvård

Info kring Corona

Om du eller någon i din närhet har feber och luftvägsymptom och behöver vård ringer du din vårdcentral för konsultation. Vid livshotande tillstånd ringer du 112.

If you need medical advices in other languages you find them on the webbsite 1177.se. You can also call 08 123 680 00.

In an acute situation call 112.

Mer information / For more information 1177.se

Basal Hemsjukvård kvällar, nätter och helger

Basala Hemsjukvården är vana att hantera, planera och utför sina uppdrag väl. Det är en hel del patientbesök som utförs dagligen men som personalen har stor erfarenhet av att kunna hantera mycket professionellt. Det gäller personal, patienter och all logistik kring det.

Våra Hemsjukvårdsteam för basal hemsjukvård utför uppdrag från klockan 17:00 till 08:00, vardagar och hela dygnet under helger och röda dagar.

Basal hemsjukvård har uppdrag i både Västerort och i nordvästra delen av länet. 

Vi har lång erfarenhet att utföra de uppdrag som förmedlas till oss från patientens husläkarmottagning/vårdcentral.

Under jourtid utför våra sjuksköterskor bedömningar på begäran från 1177 - Vårdguiden och SOS-alarm.

Vi är HBTQ-certifierade

Verksamheterna inom Praktikertjänst N.Ä.R.A. har genomgått utbildningsprocessen för certifiering och arbetar för att kontinuerligt upprätthålla våra medarbetares kompetens. Frågorna som vi som vårdgivare vill vara att med och driva, mot diskriminering och för mångfald, är lika aktuella var man än har sin arbetsplats inom bolaget.

Klicka här