en bild

Frågor och svar

Vad gäller för Avancerad Sjukvård I Hemmet? Svar på ett flertal frågor som du kan ha kring vård i något av våra tretton ASIH-team.

VAD ÄR ASIH?

ASIH är en förkortning för Avancerad Sjukvård I Hemmet. Det är en alternativ vårdform för den som helt eller delvis skulle behöva sjukhusvård.

Sjukvårdsinsatserna utförs av ett medicinskt kvalificerat team bestående av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeut, kurator och dietist.

Vården är individuellt anpassad och tar hänsyn till sociala, psykiska och andliga aspekter likaväl som de medicinska.

Stöd till anhöriga är en viktig del av verksamheten. Verksamheten är bemannad dygnet runt och alltid tillgänglig för den som är inskriven.