en bild

Frågor och svar

Vad gäller för Avancerad Sjukvård I Hemmet? Svar på ett flertal frågor som du kan ha kring vård i något av våra tretton ASIH-team.

KOSTNADER FÖR VÅRDEN?

I ASIH är vården fri för dig som patient.

Om du är inskriven på den palliativa avdelningen så betalar du en dygnsavgift som för närvarande är 100 kronor. Dygnsavgiften debiteras månadsvis i efterhand.

Läs mer på 1177 - Vårdguiden