en bild

Vad är ASIH Trygg Hem

ASIH Trygg Hem innebär att du kan få avancerad sjukvård i hemmet och med fokus på rehabilitering vilket utgör ett alternativ eller komplement till sjukhusvård.

Vad är ASIH Trygg Hem

Vi erbjuder vård i hemmet under en kortare tid utifrån dina behov. En förutsättning för att vi ska kunna erbjuda dig vård i ASIH är att du själv vill vårdas i hemmet.

Vi planerar vården tillsammans med dig och beaktar dina behov och resurser. Det innebär att i stor utsträckning är det du som styr våra insatser. Målet för vår verksamhet är att skapa en trygg och hållbar hemsituation för dig, att stabilisera dina medicinska symtom samt minska risken för återinläggning på sjukhus.

Vi kan bland annat hjälpa dig med anpassning av din omgivning, hjälpmedelsförskrivning, mobilisering/träning, identifiering och uppstöttning av din egenvårdsförmåga, samordning med kommunen, provtagning, symtomlindring, såromläggning, läkemedelsadministrering och stödjande samtal.

Vi arbetar i ett multiprofessionellt team och det är dina behov som avgör vilka yrkeskategorier du kommer att möta under din vårdtid. Teamet består av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, kurator och dietist.

Info kring Corona

Om du eller någon i din närhet har feber och luftvägsymptom och behöver vård ringer du ASIH-teamet som du är inskriven i för konsultation. 

As a complement to our care you can find medical advices in other languages or find them on the webbsite 1177.se. You can also call 08 123 680 00. 

Mer information / For more information 1177.se