en bild

ASIH Praktikertjänst N.Ä.R.A. Södra länet

ASIH Praktikertjänst N.Ä.R.A. Södra länet

En sammanhållen vårdkedja ger säkerhet och trygghet

Vi tar hand om svårt sjuka patienter som vårdas i sitt eget hem och behöver avancerade vårdinsatser, som annars bara ges inom slutenvården.
Vi har även en palliativ slutenvårdsavdelning, dit våra palliativa ASIH-patienter har företräde.

Det är en del av den sammanhållna vårdkedja som vi kan erbjuda och som skapar smidiga och säkra övergångar mellan olika vårdenheter. Hos oss ska alla känna trygghet.

Info kring Corona

Om du eller någon i din närhet har feber och luftvägsymptom och behöver vård ringer du ASIH-teamet som du är inskriven i för konsultation. 

As a complement to our care you can find medical advices in other languages or find them on the webbsite 1177.se. You can also call 08 123 680 00. 

Mer information / For more information 1177.se

Målet för vår verksamhet

Vårt mål är att skapa förutsättningar för en så god livskvalitet som möjligt, oavsett var patienten vårdas. Det omfattar bland annat att vi utifrån patientens egna önskemål och genom hög tillgänglighet dygnet runt, tillhandahåller bästa möjliga symptomkontroll och lindring.

Det är viktigt för oss att skapa trygghet för patienter och anhöriga. Vi strävar efter hög kontinuitet och arbetar utifrån ett multiprofessionellt team som består av läkare, sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast, arbetsterapeut, kurator och dietist.

Ett Nära Samarbete

Alla i teamet har ett nära samarbete med varandra för att tillgodose patientens behov på bästa möjliga sätt. Den medicinska vård vi tillhandahåller är kostnadsfri.

Den vård vi ger, oavsett var den sker, utförs med kompetens, respekt, ansvar och omtanke. Detta vill vi också ska genomsyra våra möten med patienter och anhöriga, såväl som med samarbetspartners, remittenter och kollegor.