en bild

Avancerad sjukvård i hemmet

Avancerad sjukvård i hemmet

Vi arbetar för att optimera välbefinnandet hos varje patient. Med hjälp av bred kompetens möter vi varje individ på dennes villkor. Vi kallar det för personcentrerad vård och arbetar efter en väl grundad metod.

Vi erbjuder dig en trygg, kompetent och respektfull vård - utifrån dina unika behov. Våra arbetssätt bygger på delaktighet med patienten och ett av verktygen är att du är med och dokumenterar i din egna journal.

Vi arbetar i multiprofessionella team där det ingår läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter, kuratorer, dietister och undersköterskor. Med hög kompetens och tillgänglighet har vi som målsättning att skapa trygghet och bidra med bästa möjliga välbefinnande för våra patienter samt ge stöd till närstående.

I alla våra verksamheter arbetar vi starkt med att stötta patienten till delaktighet och utformning av vården och dess innehåll.

Vi tar hand om svårt sjuka patienter som vårdas i sitt eget hem och behöver avancerade vårdinsatser, som annars bara ges inom slutenvården. Vi har även vårdavdelningar dit våra ASIH patienter har företräde.

Det är en del av den sammanhållna vårdkedja som vi kan erbjuda och som skapar smidiga och säkra övergångar mellan olika vårdenheter. Hos oss ska alla känna trygghet.

Vi arbetar för att optimera välbefinnandet hos varje patient. Med hjälp av bred kompetens möter vi varje individ på dennes villkor. Vi kallar det för personcentrerad vård och arbetar efter en välgrundad metod.

Info kring Corona

Om du eller någon i din närhet har feber och luftvägsymptom och behöver vård ringer du ASIH-teamet som du är inskriven i för konsultation. 

As a complement to our care you can find medical advices in other languages or find them on the webbsite 1177.se. You can also call 08 123 680 00. 

Mer information / For more information 1177.se

Att vårdas i sitt eget hem

Som patient är det värdefullt att få möjlighet att vara kvar hemma trots svår sjukdom eller behov av palliativ vård. Detta är fullt möjligt genom att bli ansluten till ASIH genom remiss från din ansvariga läkare. Vi utför kvalificerad medicinsk vård dygnet runt under årets alla dagar.

Genom vårt multiprofessionella team vill vi skapa bästa möjliga förutsättningar för trygg, säker och god vård i hemmet. Hembesöken i ASIH är kostnadsfria och den medicinska vården kan jämställas med sjukhusvård.

Vårdval ASIH

Oavsett vilken vårdgivare du väljer måste du fylla i en ansökan. Efter att du fyllt i ASIH Praktikertjänst på vårdvalsblanketten, remitterar din läkare dig till oss och vi övertar ansvaret för att ge dig en trygg, kompetent och respektfull vård - utifrån dina unika behov.

Din läkare kan tillhandahålla vårdvalsblanketten, men du kan också hämta en här.

Vi är HBTQ-certifierade

Verksamheterna inom Praktikertjänst N.Ä.R.A. har genomgått utbildningsprocessen för certifiering och arbetar för att kontinuerligt upprätthålla våra medarbetares kompetens. Frågorna som vi som vårdgivare vill vara att med och driva, mot diskriminering och för mångfald, är lika aktuella var man än har sin arbetsplats inom bolaget.

Klicka här