Vem kan läsa min journal?

Du ska få information och kunna bestämma om din vård. Och du ska vara trygg med att det du berättar för vårdpersonalen inte sprids.

I filmen nedan får du träffa Eli som besöker en ungdomsmottagning. Hon är orolig för att någon ska få veta att hon har varit på ungdomsmottagningen.

För dig som är under 18 och besöker en ungdomsmottagning gäller tystnadsplikten i de allra flesta fall. Personalens sekretess kan brytas om du själv ger ditt tillstånd och om din hälsa är i fara på något sätt.

Patientjournalen omfattas också av sekretess och de enda som får läsa en journal är den personal som vårdar den patient som journalen gäller.

Blocks