Säsongsinfluensa

Välkommen att boka tid för årlig vaccination!

Du som är 65 år eller äldre, har vissa kroniska sjukdomar, är gravid kan minska risken att drabbas av svår influensa och lunginflammation genom att vaccinera dig.

Efter den 30 november 2019 kan vi vaccinera dig då du bokat tid till distriktssköterskan, 08 - 606 4050.

Vaccination mot influensa och pneumokocker:
Personer födda 1951 och tidigare.
Personer oavsett ålder med någon av följande sjukdomar:
- kronisk hjärt och/eller lungsjukdom
- astma
- kraftigt nedsatt infektionsförsvar (av sjukdom eller medicinering)
- kronisk lever eller njursvikt
- instabil diabetes
- extrem fetma - BMI mer än 40
- neuromuskulära sjukdomar som påverkar andningen.

Vaccination mot enbart influensa:
- gravida från cirka vecka 18, efter ultraljud.


Tidigare vaccination om man samtidigt tillhör riskgrupp och influensan börjat cirkulera i samhället.