Äldremottagning för dig som är listad på Rudans vårdcentral

Äldremottagningen startade 1 september 2016 och är till för dig som är 75 år och över.

Det innebär att du kan ringa oss dagtid, vardagar på det speciella telefonnummer som du får av oss. Du når oss 08:00 – 17:00 med undantag för lunch mellan 12:00 -13:00.

Då du kontaktar oss svarar en av våra sjuksköterskor direkt utan knapptelefon eller återuppringning. Av oss får du rådgivning och stöd och om det behövs erbjuds du besök samma eller efterföljande dag.

Du kommer även erbjudas att lista dig hos en av våra fasta specialistläkare. Denna läkare ansvarar för att se till att om du så önskar utföra en årlig läkemedelsgenomgång och att vårdplanering tillsammans med kommunens representanter görs när så behövs.