Rudans barn och ungdomsmottagning - 2017

Enligt Stockholms läns landstings utvärdering av första linjens insatser för barn och ungdom, 2017 placerar sig Rudans Barn- och Ungdomsmottagning högst upp i hela Stockholms län vad gäller flest antal besök för barn med psykisk ohälsa!

Kriterierna som anges är ålder, fysiska besök, bostadsort = stockholmskommun sett i avrundade siffror.

Det betyder att vi från 3:e plats 2016 har hamnat på plats nummer 1 år 2017. 

Antal besök År 2016 År 2017
Gustavsbergs vårdcentral  psyk ohälsa barn/unga  2000 2004
Rudans vårdcentral  psykisk ohälsa barn/unga 1800 2200
Capio vårdcentral Farsta  psyk ohälsa barn/unga  1000 1000

 

Antal personer som behandlats År 2016 År 2017
Gustavsbergs vårdcentral  psyk ohäls barn/unga 350 500
Rudans vårdcentral  psykisk ohälsa barn/unga 400 600
Capio vårdcentral Farsta  psyk ohälsa barn/unga 400 400

 

År 2016 är 66% av besöken boende i Haninge och 25% i Nynäshamn (64 respektive 26% om man ser till antalet personer)

År 2017 är ca 60% av besöken boende i Haninge och 25% i Nynäshamn och 10% i Tyresö - i princip samma om man ser till antalet personer

Läs mer om Rudans Barn och Ungdom