Lär dig om barns rädsla och oro

Föreläsning och diskussion - grupp för föräldrar till barn som är rädda, oroliga eller ångestfyllda och hur man som förälder kan förhålla sig till det i det dagliga samspelet.

Vi erbjuder en möjlighet att som förälder få lära sig mer om hur rädsla och oro fungerar hos barn samt att få information om hur man kan bemöta och hantera detta.

Fokus ligger även på hur man som förälder kan ta reda på mer om vad rädslan handlar om och hur man kan hjälpa sitt barn att utmana sina rädslor. 

Föreläsningen är varvad med en gemensam diskussion i grupp om ca tio föräldrar. Programmet leds av legitimerad KBT-psykolog.

För mer information kontakta Rudans Vårdcentral, Barn och Ungdomsmottagningen.