Lågaffektivt bemötande - föräldraintroduktion

Föräldragrupp och informationstillfällen för föräldrar till utagerande barn. En introduktion i hur man kan förebygga och hantera sitt barns utmanande och ibland våldsamma beteende utan att kränka eller skada. Nya datum är onsdagen den 18 och 25 september 08.30 - 09.45.

Lågaffektivt bemötande

Vid två tillfällen ges information hur man kan ligga steget före i vardagen för att minska risken för svårhanterliga konflikter samt hur man kan agera när barnets utbrott väl är ett faktum.

Fokus ligger på svårigheter hos barnet, vikten av tillit, nödvändigheten av att som vuxen göra anpassningar och att ta ansvar för situationen, samt hur man genom sitt eget beteende kan hjälpa sitt barn att behålla kontrollen.

Introduktionen som sker i grupp om max 10 föräldrar leds av legitimerad KBT-psykolog. 

Att som deltagare kunna närvara vid båda tillfällena är ett krav för deltagande. 

För mer information kontakta Rudans Vårdcentral, Psykosociala Barn och Ungdomsmottagningen.