Psykologmottagningen på Rudans vårdcentral

Rudans Vårdcentrals Psykosociala mottagning för dig som är över 18 år och listad på vårdcentralen.

Vi psykologer utför bedömningar, erbjuder psykologisk behandling samt rådgivning.

Vanliga tillstånd som vi arbetar med är depression, ångesttillstånd (exempelvis ptsd, paniksyndrom, fobier), sömnstörningar och stressrelaterade besvär såsom utmattningssyndrom.

Nybesök till psykolog bokas på telefon 08 606 4050. Ett besök hos psykolog är 30 minuter.

Den psykosociala mottagningen för barn och unga tar emot alla mellan 0 och 17 år oavsett listning. Läs mer