Vill du ändra dina vanor?

Vi på Rudans Vårdcentral kan hjälpa dig att ändra dina alkoholvanor.

Hos oss kan du få träffa en sjuksköterska, psykolog eller läkare och få råd om hur du minska ditt drickande.

Vill du kan du få:

  • en hälsokontroll
  • motiverande samtal eller kognitiv beteendeterapi, kBT
  • Läkemedel

Vid behov kan läkaren ge en remiss så att du får komma till en beroendemottagning eller liknande stödbehandling.

För mer information kontakta oss.

Uppdaterad 2 juni, 2017