Distriktssköterskor och undersköterskor

Hos våra sjuksköterskor och distriktssköterskor får du hjälp med omläggning av sår, kontroll av blodtryck, vaccination, borttagning av stygn med mera. Det kan även vara så att du blir kallad till mottagningen för vissa kontroller som utförs av dem t ex diabeteskontroller och spirometri, dvs lungvolymsmätning m fl.

Hos oss på Rudans vårdcentral jobbar:

Anna Schwartz

Tf Verksamhetschef / Distriktssköterska

Anna-Karin Gustafsson Distriktssköterska
Karin Östling
Distriktssköterska
Åsa Sparreskog Sjuksköterska
   
Marita Andersson Undersköterska och receptionist
Monica Enberg Undersköterska
Christina Acaralp Undersköterska
Susanne Ekström Undersköterska
Carina Sundin  Undersköterska
Annelie Eriksson Undersköterska

 

Provtagning och laboratorium

Vissa blodprover i anslutning till besöket tar vi på vårdcentralen men för de prover som kräver mer bearbetning tar Karolinska Laboratoriet hand om dig. Laboratoriet inne på Handens sjukhus hittar du genom att gå till höger vid Huvudentrens Reception och Kiosken. 

Rudans vårdcentrals laboratorium ingår i LabMedicin, Karolinska Universitetslaboratoriet Huddinge som är ett ackrediterat laboratorium med höga säkerhetsnivåer rörande all analyshantering.

Röntgen

Vi använder Medicinsk Röntgens Handens Närsjukhus. Röntgenmottagningen finns på specialistcentrum - Huvudentrén Handens Närsjukhus.

Medicinsk Röntgen har drop-in tider.