Palliativ vård

Våra palliativa avdelningar Handen, Lidingö, Löwet tar emot patienter från hela Stockholms län.

Till SPSV kan patienter (18 år eller äldre) som är i palliativt skede med komplexa och krävande vårdbehov remitteras om personen:

  • har komplex sjukdoms-/symtombild med begränsad återstående livstid och behov av komplexa, symtomlindrande medicinska och omvårdnadsinsatser dygnet runt
  • har behov av palliativ vård som endast kan tillgodoses i sluten vårdform

Remisser skickas i första hand i Take Care men går även bra att faxas.

Områdesindelning

Specialiserad palliativ slutenvård är ett länsövergripande uppdrag. Patienter och närstående som önskar plats hos oss kan välja mellan våra tre vårdavdelningar:

Palliativa avdelningen Handen - Dalarövägen 6, Handens sjukhus, fax - 08 60641 70

Palliativa avdelningen Lidingö - Högsätravägen 4 A B, Lidingö, fax 08 446 0191

Palliativa avdelningen Löwet, Löwenströmsväg 2, Upplands Väsby, fax - 08 590 708 34