Trygg Hem är ett samarbete mellan Haninge kommuns äldreomsorg och Praktikertjänst N.Ä.R.A.

Syftet med samarbetet är att underlätta en persons återgång till den egna bostaden efter en vistelse på sjukhus eller korttidsboende. Detta genom att tillförsäkra patienten en trygg och säker vård, rehabilitering och omvårdnad i sitt eget hem.

Målet med samarbetet är att möjliggöra för den enskilde att kunna bo kvar i hemmet, minska risken för återinläggning på sjukhus och minska behov av korttidsboende.

Kriterier för att erhålla insatser:

  • Boende i Haninge kommun.
  • Fortsatt behov av rehabilitering, medicinsk vård och omvårdnad i hemmet. 
  • Biståndsbeslut från kommunen.

Att vara ansluten till Trygg Hem innebär:

Praktikertjänst N.Ä.R.A. tillhandahåller insatser från Trygg Hem-teamet som består av fysioterapeut/sjukgymnast, arbetsterapeut, sjuksköterska och läkare. Insatserna är individuellt anpassade efter den äldres behov. 

Möjlighet finns att kontakta Trygg Hem dygnet runt (kvällar, nätter och helger bemannas telefonen av ASIH).

En vårdtid i Trygg Hem är ca  4 veckor med besök 1-5 gånger i veckan beroende på behov och önskemål.

 

Tänk på Trygg Hem när:

  • Individen skrivs ut från kortidsboende.
  • Det finns en risk för återinläggning på sjukhus
  • Individen ska skrivas ut och känner sig otrygg inför hemsituationen

Uppdaterad 12 mars, 2018